HistorieHavet

  • Id Ah

De fire greske tidsaldre


Kronos og Rhea av Karl Friedrich Schinkel. I offentlig eie pga alder, via Wikimedia Commons.

I begynnelsen, i den gylne alderen, blir menneskene laget av kjempen Cronus. Menneskene lever som guder. De har alt de trenger, og ingen sulter, eller fryser, eller sørger. Ingen trenger å jobbe, og ingen er ulykkelige. Det er alltid sommer, og døden: er som å falle i søvn.


Men Guden Zevs overvinner Cronus, og gullalderen slutter. Tiden går over i Sølvalder, og menneskene lever ikke lenger likt som gudene. Zevs deler året i fire årstider, og menneskene må jobbe og dyrke jorda for å overleve. Menneskene begynner å krige. Og når de dør, er det ikke lenger som å falle i søvn, nå reiser de til Underverdenen. Men menneskene glemmer gudene, og Zevs ødelegger verden.


Tiden går, og menneskene dør og skapes igjen. Til slutt, kommer Jernalderen, vår tid. I jernalderen er menneskene onde og egoistiske, og de er tynget av sorg og stress. Gudene forlater jorden og menneskene. Og en dag, skal Zevs ødelegge denne verden også.

11 visninger0 kommentarer