MYTER FRA

JAPAN OG KINA

Japansk mytologi omfavner shintoistiske og buddhistiske tradisjoner, samt folketro. Mens buddhismen oppsto i India, har Shintoismen sin opprinnelse i Japan. Shinto - som løst oversatt betyr «gudenes vei» - består av mange ulike elementer, og er påvirket av både andre asiatiske naturreligioner, buddhismen og konfutsianismen. Den japanske gudeverden er kompleks og har opptil 8000 guder og ånder (kamier). Til tross for innflytelse fra oldtidens Kina er det meste av den japanske mytologien unik grunnet landets lange isolasjon fra omverden.