HINDUISTISKE FORTELLINGER

Navnet India stammer fra den rike Induskulturen, som eksisterte i den frodige dalen rundt elven Indus mellom år 3300 til 1300 f.Kr. Noen kilder sier at Hinduismen har sin opprinnelse i denne kulturen, andre sier at Hinduismen oppstod gjennom den vediske religionen, som tok over etter Induskulturen. Hinduene har flere millioner guder, som alle er et uttrykk for Brahman – livsånden. Blant de mest kjente gudene er Vishnu, Brahma, Devi, Shiva, Khrisna og Ganesha (elefantguden).